Współczesne metody rozpoznawania nowotworów

Badania mikroskopowe wycinków lub usuniętych chorych narządów pozwalają określić cechy chorobowe tkanki i wybrać metodę leczenia.
Badania radiodiagnostyczne, podstawowe w badaniach przewodu pokarmowego, klatki piersiowej, dróg moczowych i kości. Ostatnio wprowadzona tomografia komputerowa poprzeczna wyeliminowała agresywność i ryzyko metod starych, dając znacznie rozleglejszą wiedzę o zmianach chorobowych i ich stosunku do tkanek i narządów otaczających komórki chore.
Mammografia i kseromammografla — badania we wczesnym stadium raka sutka.

Niestety badania kontrolne są często lekceważone przez chorych. Przyjmuje się umownie, że 5 lat (od podjęcia leczenia) bez pojawienia się nowych objawów stanowi kryterium wyleczalności nowotworu złośliwego.