Oto cztery podstawowe suplementy witamin uzupełniające tak zwa­ne cztery podstawowe grupy żywności. Mam nadzieję, że pewnego dnia wszystkie witaminy, minerały i inne związki ochronne, jakich potrzebujesz, znajdą się w spożywanej żywności. Do tego czasu wy­mienione powyżej preparaty uzupełniające dietę są mocno popiera­ne przez nauki zajmujące się odżywianiem. Poza tymi suplementami są jeszcze inne, z których może zechcesz korzystać, i zaraz je opiszę. Są przeznaczone dla tych, którzy w dziedzinie odżywiania kierują się rozsądkiem i chcą wyjść poza podstawy.

Selen, 50 do 200 mcg dziennie w postaci selenometioniny. W wie­lu regionach Stanów Zjednoczonych występuje gleba o niskiej zawartości selenu, a jest on bardzo ważny przy ochronie DNA przed uszkodzeniami na skutek utlenienia, gdyż jest niezbędny do funk­cjonowania peroksydazy glutationowej, enzymu, który zamienia szkodliwe cząsteczki naładowane tlenem na ich niegroźne odpo­wiedniki. W jednym z badań przeprowadzonych w południowo- wschodniej części Stanów Zjednoczonych podano suplementy selenu w ilości 200 mcg na dzień, obserwując obniżenie wskaźnika raka prostaty i piersi. Ponieważ badanie było zaprojektowane do te­stowania skutków działania selenu na raka skóry, obecnie przepro­wadzane są dodatkowe prace badawcze, by potwierdzić te wyniki.
Kapsułki z ekstraktem zielonej herbaty, 250 mg do 500 mg zawie­rające około 100 do 160 mg EGCG (galusanu epigalokatechiny), jednego z polifenoli (bardzo silnego przeciwutleniacza) uważanego za najaktywniejszy. Zielona herbata jest produkowana przez pod­grzewanie lub obróbkę parą świeżo zebranych liści herbaty. Zielo­na herbata zawiera silne związki chemiczne, zwane katechinami, które są bardzo dobrymi przeciwutleniaczami, ale giną, gdy liście herbaty po zerwaniu z drzewa pozostawione są do wyschnięcia. Podczas takiego suszenia występujące naturalnie w liściach en­zymy powodują zmianę ich koloru na brązowy, co jest efektem rozpadu katechin. Jeśli liście herbaty są natychmiast podgrzewane lub poddane obróbce parą, można temu procesowi zapobiec, chroniąc katechiny przed rozpadem. W kilku eksperymentach, w których badano zdolność zabezpie­czenia DNA przed utlenianiem, zielona herbata okazała się 2500 razy silniejszym przeciwutleniaczem w porównaniu z beta-karotenem.