Stany przedrakowe

Stanem przedrakowym określamy zmiany chorobowe, na podłożu których po różnym okresie ich trwania rozwija się nowotwór znacznie częściej niż w tkankach nie zmienionych. Najczęściej spotykane stany przedrakowe w tkankach i narządach podano niżej.

Skóra: rogowacenie starcze, róg skórny, przewlekłe blizny i owrzodzenia, niektóre postacie znamiom barwnikowych, skóra pergaminowa, która jest tzw. bezwzględnym stanem przedrakowym, tj. zawsze prowadzi do rozwoju raka, czasami czerniaka skóry.

Błony śluzowe: w jamie ustnej — rogowacenie białe (białawe plamy), owrzodzenia powstałe wskutek przewlekłych urazów mechanicznych (np. ucisk niewłaściwie wykonanej protezy).

Narząd płciowy: przewlekłe nadżerki części pochwowej, za- śniad groniasty (zmiany chorobowe po oddzieleniu łożyska).