Metody leczenia

W onkologii stosowane są obecnie następujące metody leczenia: chirurgiczne, napromieniowanie, chemiczne, hormonalne.

METODY CHIRURGICZNE były i są najpowszechniejszymi metodami leczenia nowotworów. Udoskonalenie metod zwiększyło efektywność leczenia. Wprowadzono nowe sposoby: elektrochi- rurgię, kriochirurgię (zamrażanie tkanek), promienie laserowe. Nie każdy nowotwór i nie wszystkie jego stadia nadają się do leczenia chirurgicznego. Rozległość procesu chorobowego, jego umiejscowienie i stan ogólny chorego decydują o zakresie zabiegów chirurgicznych.

Leczenie nowotworów

Różnorodność typu nowotworów i przebiegu choroby determinują leczenie (metodą chirurgiczną, napromieniowaniem lub chemioterapią, a czasami z zastosowaniem różnych metod).

Badania kontrolne są nieodłączną częścią terapii. Oceniają one wyniki leczenia, notują niepowodzenia w procesie leczenia, pozwalają wykrywać nowe, pierwotne ogniska nowotworów, stwarzając tym samym możliwość ich leczenia.