Metody hormonoterapeutyczne

Wzrost niektórych nowotworów (raka sutka, gruczołu krokowego,gruczołu tarczycy, macicy i białaczka) zależy od stanu hormonalnego organizmu. Sposoby leczenia:

farmakologiczne, tj. przez podawanie odpowiednich leków,
chirurgiczne, przez usunięcie ustrojowych źródeł hormonów,
zniszczenie gruczołów dokrewnych promieniowaniem jonizującym.

Metody immunoterapii

Chirurgia, radioterapia i chemioterapia powodują obniżenie odporności bariery immunologicznej. Leczenie polega na obronie chorego przed tą ujemną reakcją i na pobudzeniu mechanizmów obronnych. Leczenie skojarzone to w gruncie rzeczy połączenie kilku metod jednocześnie lub w różnym czasie. W niektórych przypadkach nowotworów uzyskuje się dzięki tej metodzie zwiększenie skuteczności leczenia, co dla niektórych jest bezdyskusyjnym argumentem przemawiającym za stosowaniem tej metody.