Metody chemioterapeutyczne

Leczenie polega na zniszczeniu wszystkich komórek nowotworowych organizmu. Nie rozwiązano jeszcze problemu nadmiernego działania chemioterapii na tkanki zdrowe. Objawy ujemne to: złe samopoczucie, nudności, wymioty, spadek białych i czerwonych krwinek, po niektórych lekach wyłysienie. Każda chemioterapia może dać powikłania, dlatego jej stosowanie rozpatruje się indywidualnie, biorąc pod uwagę wszystkie przeciwwskazania i stan ogólny chorego. Obecnie dzięki nowym lekom rozszerzył się zakres stosowania chemioterapii. Coraz częściej jest ona uzupełnieniem leczenia chirurgicznego.

Wyniki leczenia, rokowanie

Do końca ubiegłego stulecia nie notowano trwałych wyleczeń chorych na nowotwory złośliwe. Stąd opinia o ich nieuleczalności. Obecnie zaprzeczają jej uzyskiwane wyniki leczenia. Czynnikiem utrwalającym błędną opinię o nieuleczalności raka jest nadal brak informacji przekazywanych choremu przez lekarzy o istocie choroby i możliwościach leczenia.