Aspekty psychologiczne w chorobie nowotworowej

Stwierdzenie nowotworu u chorego jest dla niego stresem. W zależności od stanu psychofizycznego pacjenta mogą wystąpić reakcje lękowe, histeryczne, depresyjne albo paranoidalne. Zatem przy leczeniu konieczna jest znajomość stanu psychicznego pacjenta, jego stosunku do choroby i metody leczenia oraz umiejętność przełamywania niewiary w terapię, możliwość wyleczenia, zmiany przekonania, że „jest się i tak straconym”. Niejednokrotnie trzeba uświadomić pacjentowi, że jedynie metoda chirurgiczna rokuje najlepiej. Po leczeniu występują stresy związane z powikłaniami chemioterapii czy naświetlania lub koniecznością zastosowania protez. A kolejne wizyty są nieocenionym stresem dla wielu pacjentów, którzy nie otwierają się na racjonalne opinie lekarzy.